Odpad powstający z przedmiotu oznaczonego tym symbolem
nie może być umieszczany łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi – należy go umieścić w pojemniku do selektywnej zbiórki.
 

Produkt spełnia wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
 

 

 

Opakowanie wielokrotnego użytku.

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny spełnia wymagania dotyczące ograniczania substancji niebezpiecznych.

 

Dany produkt, ani żaden z jego składników nie był testowany na zwierzętach. Ikona ta jest coraz rzadziej stosowana przez producentów, ponieważ obecnie testowanie produktów na zwierzętach jest zabronione.        
 

 

 

Produkt łatwopalny. Jeżeli w rogu symbolu widnieje napis „F+” oznacza, że kosmetyk jest skrajnie łatwopalny.
 

 


Opakowanie biodegradowalne. Symbol widnieje na opakowaniach, które ulegają biodegradacji podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska – może być kompostowany ze zwykłymi odpadami organicznymi.
 

 

 

„Dbaj o czystość” – opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza i nie zaśmiecać środowiska.
 

 

 

 

Połów tuńczyka był prowadzony w sposób bezpieczny dla delfinów (np.: nie używano sieci dryfujących).
 
 

 

 

Opakowanie, które nadaje się do recyklingu. Odpad opakowaniowy powinien być umieszczany w pojemniku do selektywnej zbiórki.
 

 

Pętla Mobiusa - opakowanie, które nadaje się do recyklingu. Odpad opakowaniowy powinien być umieszczany w pojemniku do selektywnej zbiórki.

 

 

 

FSC – Znak umieszczany na produktach z drewna, potwierdzający,
że wyroby zostały wytworzone z poszanowaniem zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.
 

 

 

EKO – wyroby oznaczone tym znakiem spełniają kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia.
 

 

Euroliść – oznaczenie żywności ekologicznej.
 

 

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest energooszczędny,
a jego używanie powoduje minimalne emisje gazów cieplarnianych.
 

 

Ekoland – produkty spożywcze oznaczone tym symbolem
są ekologiczne, tzn, zostały wytworzone z użyciem nawozów naturalnych, bez użycia ciężkiego sprzętu rolniczego,
bez pestycydów.
 

 

 

Fair Trade – oznaczenie jest umieszczane na towarach importowanych, które zostały wyprodukowane z poszanowaniem praw pracowniczych i ochrony środowiska.
 

 

 


Symbol odpowiedzialności przedsiębiorcy za środowisko.

 

 
 

 

Ecolabel znany także jako Stokrotka lub Margerytka to oficjalny znak, nadawany produktom spełniającym wymagania uzgodnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Otrzymanie tego znaku jest równoznaczne ze spełnianiem najostrzejszych norm środowiskowych.