Z odpadami ma do czynienia każdy z Nas. Problem ten dotyczył zarówno jaskiniowców, rycecerzy, władców, jak i teraz Nas - ludzi współczesnych. Skala tego problemu jest jednak coraz większa. Coraz więcej odpadów wytwarzamy. Przyczynia się do tego nasz konsumcyjny styl życia.

Co zrobić, aby odpady były jak najmniej uciążliwe dla środowiska? Jak je ponownie wykorzystać, przetworzyć?
Chyba nie chcemy, aby zamiast drzew nasze okolice porastały góry cuchnących śmieci?


Zachęcamy do zainspirowania się zgromadzonymi przez Nas pomysłami!